Угода Користувача

Даний документ «Угода користувача» є пропозицією (далі — «Адміністрація»), укласти договір на викладених нижче умовах Угоди.

1. Загальні положення Угоди користувача.

1.1. У цьому документі та відносинах сторін, що випливають або пов’язані з ним, застосовуються такі терміни та визначення:

а) Сайт – інформаційний інтернет-сайт SportUkraina.com, що є системою інтерактивного обслуговування у всесвітній мережі Інтернет. Він включає інформаційні послуги та дані, що надаються адміністрацією сайту SportUkraina.com, мобільної версії сайту SportUkraina.com, всіх мобільних додатків та інших продуктів SportUkraina.com, а також послуги та дані, що надаються на Сайті третіми особами ;

б) Угода – це Угода користувача з усіма доповненнями та змінами;

в) Користувач — дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Угоди у власному інтересі або виступає від імені та в інтересах юридичної особи, яку він представляє;
г) Сервіс – комплекс послуг, що надаються Користувачеві з використанням Сайту;

1.2. Використання Користувачем Сервісу будь-яким способом та у будь-якій формі в межах його оголошених функціональних можливостей, включаючи:

  • перегляд розміщених на Сайті матеріалів;
  • реєстрацію та/або авторизацію на Сайті;

створює договір на умовах цієї Угоди відповідно до законодавства України.

1.3. Скориставшись будь-якою із зазначених вище можливостей щодо використання Сервісу, Користувач підтверджує, що:
а) Ознайомився з умовами цієї Угоди у повному обсязі до початку використання Сервісу.
б) Приймає всі умови цієї Угоди в повному обсязі та зобов’язується їх дотримуватись або припинити використання Сервісу. Якщо Користувач не погоджується з умовами цієї Угоди або не має права на укладення договору на їх основі, йому слід негайно припинити використання Сервісу.
в) Угода (у тому числі будь-яка з її частин) може бути змінена Адміністрацією без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Адміністрації.

1.4. Ця Угода поширюється на відносини, пов’язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені діями Користувачів Сайту.

2. Загальна інформація

2.1. Ця Угода юридично зобов’язує як Адміністрацію, так і Користувача.

2.2. Користувач має право відмовитися від прийняття змін та доповнень до Угоди, виконаних Адміністрацією, що означає відмову Користувачем від Сервісу Сайту.

2.3. Усі можливі суперечки, що виникають у зв’язку з виконанням цієї Угоди, вирішуються згідно з нормами чинного законодавства України.

2.4. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Адміністрацією агентських відносин, відносин товариства, відносин із спільної діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших правовідносин, які прямо не передбачені цією Угодою.

2.5. Користувач, який вважає, що його права та інтереси порушені через дії Адміністрації або третіх осіб у зв’язку з розміщенням на Сайті певного матеріалу, надсилає претензію до служби підтримки сайту. Матеріал буде негайно вилучено з вільного доступу на першу вимогу законного правовласника.

2.6. У разі прийняття нормативно-правових актів органами влади України, які стосуються повністю або частково функціонування Сайту або Сервісу, Адміністрація зберігає за собою право внесення будь-яких змін до функціонування Сервісу, спрямованих на приведення діяльності сайту у відповідність до норм.

3. Умови користування згідно з Угодою

3.1. Використання функціональних можливостей Сервісу допускається лише після проходження Користувачем реєстрації та авторизації на Сайті відповідно до встановленої Адміністрацією процедури:

3.1.1. Заповнити реєстраційну форму: придумати та ввести логін облікового запису та пароль для доступу до Сервісу Сайту. Користувач персонально відповідає за безпеку свого логіну та паролю, а також несе повну відповідальність за всі дії, які будуть виконані користувачем у процесі використання Сервісу Сайту;

3.1.2. Виразити згоду з умовами цієї Угоди. При цьому Адміністрація не здійснює перевірку наданої Користувачем інформації щодо правдивості і не несе відповідальності перед третіми особами за точність і правдивість такої інформації; не розцінює надану Користувачем інформацію як персональні дані, що підлягають спеціальному захисту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

3.1.3. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право збирати та зберігати реєстраційні дані Користувача в рамках Сервісу з метою виконання положень цієї Угоди.

3.2. Вибрані Користувачем логін та пароль є необхідною та достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт.

3.3. Усі питання надання прав доступу до мережі Інтернет, купівлі та налагодження для цього відповідного обладнання та програмного забезпечення вирішуються Користувачем самостійно та не підпадають під дію цієї Угоди.

3.4. Пароль користувача може бути відновлений Адміністрацією лише у разі точного, правильного та повного введення інформації, вказаної під час первинної реєстрації Користувачем облікового запису.

3.5. Використання Сервісу є постмодерованим: модератор знайомиться з матеріалами після розміщення таких матеріалів Користувачем на Сайті. Якщо будь-який матеріал порушує правила користування сайтом та/або містить інформацію, яка суперечить вимогам чинного законодавства, такий матеріал підлягає видаленню.

4. Умови використання матеріалів, які розміщені на Сайті.

4.1. Сайт містить матеріали, що охороняються авторським правом, товарні знаки та інші матеріали, що охороняються законом, включаючи тексти, фотографії, відеоматеріали, графічні зображення, музичні та звукові твори.

4.2. Весь зміст Сайту, за винятком реклами, охороняється авторським правом як складовий твір, створений колективною творчою працею відповідно до чинного законодавства України.

4.3. Зазначені у цьому розділі Угоди положення передбачають захист інтересів адміністрації Сайту та третіх осіб, які є правами щодо матеріалів Сайту. При цьому всі правовласники можуть скористатися своїми правами, зазначеними в цій Угоді, самостійно.

4.4. Користувач Сайту не має права вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу чи поступці, створювати похідні продукти або іншим чином використовувати, частково чи повністю, зміст Сайту.

4.5. Користувач Сайту може завантажувати з Сайту матеріали, які охороняються авторським правом, лише для особистого використання.

4.6. Якщо інше не передбачено законодавством про авторське право та суміжні права, не допускається копіювання, розповсюдження, передача третім особам, опублікування або інше використання з комерційною метою матеріалів, завантажених із Сайту, без отримання письмового дозволу Адміністрації Сайту або іншого законного власника виняткового права.

4.7. У разі отримання дозволу на копіювання, розповсюдження, опублікування або інше використання матеріалів Сайту, що охороняються авторським правом, таке копіювання, розповсюдження, опублікування або інше використання не допускається без повідомлення про належність авторського права або зі зміною або виключенням імені автора та/або товарного знака.

5. Права та обов’язки

5.1. Адміністрація зобов’язується забезпечувати безперебійну роботу Сайту.

5.2. Адміністрація не несе відповідальності:

  • за дії Користувача на Сайті;
  • за збої, що виникають у телекомунікаційних та/або енергетичних мережах, дія шкідливих програм, а також за недобросовісні дії третіх осіб;
  • за зміст та законність Інформації, яка використовується/отримується Користувачем у рамках Сервісу, а також за її характер;
  • за шкоду/упущену вигоду, заподіяну Користувачеві в результаті використання або неможливості використання того чи іншого сервісу;
  • за достовірність рекламної інформації, що отримується Користувачем у рамках сервісу, та якість рекламованих у ній товарів/послуг тощо;
  • за певні пошкодження програмного та/або апаратного комплексу Користувача, що виникли внаслідок використання сервісу.